Goed leiderschap is als topsport; vitaliteit, mentaal en fysiek, zijn de sleutel tot uw succes!

U bent ambitieus, legt de lat steeds hoger en wilt op topniveau blijven presteren. Het behalen van uw doelen is misschien al een hele toer, maar het is nog zwaarder om uw prestatieniveau te behouden of te verhogen zonder dat dit ten koste van uw lichamelijke, mentale en emotionele conditie te laten gaan. Bent u daar toe in staat of ervaart u steeds meer energieverlies? Hoe is uw work / life balance eigenlijk? En vooral ook, houdt u er een echt gezonde lifestyle aan over?

Laat mij u dan de volgende vragen stellen:

Hoe kan u uw vaste patronen doorbreken? Hoe kunt uw aandacht vestigen op zaken die er voor u echt toe doen? Hoe zorgt u ervoor dat uw gezondheid u helpt om te kunnen blijven acteren in plaats van u te belemmeren?

Mijn antwoord is in één woord te vatten:

Vitaliteit! Vitaliteit betekent een hoog niveau van energie, mentale veerkracht , motivatie en doorzettingsvermogen.

Uw gedrag wordt in grote mate bepaald door uw persoonlijke drijfveren. Maar wat zijn uw drijfveren? Waarom maakt u bepaalde keuzes of juist niet? Inzicht in uw gedragspatronen helpt dit te doorgronden. Het helpt om uw motivatiestrategie te leren kennen: u leert zodoende uw belemmerende overtuigen los te laten. Zo worden uw doelstellingen als vanzelfsprekend aantrekkelijk en haalbaar en zodoende vergroot het de kans dat u ze ook daadwerkelijk gaat behalen!

Uw keuzes worden in meerdere mate bepaald door de druk waaronder u moet presteren. Door de veranderende workflow door het (thuis-) werken vraagt dit het uiterste van u. Voortdurend voldoen aan verwachtingen trekt een wissel op uw mentale-en vaak zonder dat u het beseft -fysieke conditie en krachten.

Een aantal feitjes;
  • 72% van de managers geeft aan met slaapgebrek te kampen
  • 83% geeft aan dat dit een negatieve invloed heeft op de werkprestaties
  • 50% geeft aan last te hebben van gezondheidsklachten

De hamvraag is nu: Hoe borgt u uw energie en vindt u een balans tussen alle bovengenoemde facetten? Dat kan door een betere afstemming tussen lichaam en geest. Welke gevolgen heeft uw stemmingen en stress op uw welzijn? Hoe gaat u bijvoorbeeld om met moeilijke situaties? Leiding nemen over uw stemmingen en stressoren maakt dat u ongewenste patronen kunt doorbreken en veranderen.

Weet u waar u nu staat? Gaat u uw doelen behalen op uw weg naar een fysiek en mentaal welzijn? Wat heeft u nog nodig om dit te bereiken en welke keuzes maakt u nu en voor de toekomst? Gaat u vanaf nu ruimte creëren voor uw eigen vitaliteit, visie en persoonlijkheid? Laat mij u helpen?!

(Foto Kammeran Gonzalez-Keola)