Vertrouwenspersoon

Als vertrouwenspersoon ondersteun ik medewerkers door het bieden van een luisterend oor. Ik help hen een passende keuze te kunnen maken vooropgesteld dat de medewerker hierbij zelf de regie houdt. Tijdens dit gesprek of vervolggesprek bespreek ik samen met de medewerker de voor-en nadelen en de consequenties van alle keuze mogelijkheden. Als vertrouwenspersoon sta ik naast de medewerker en begeleidt hem/haar gedurende en na het proces.

Ik ben er in principe niet voor arbeidsconflicten, privé aangelegenheden, werkdruk en reorganisatie zaken maar je kunt altijd je hart luchten. Dat geeft vaak al wat ruimte. Ik kan je helpen door je eventueel door te verwijzen.

De VPO en VPI hebben 3 hoofdtaken die je weer kunt onderverdelen in subtaken:

Opvang & begeleiding:

  • Opvangen melder: ruimte geven voor het verhaal en de emotie
  • Meedenken over mogelijke stappen
  • Begeleiden, nazorg geven
  • Doorverwijzen

Signaleren & adviseren:

  • Signaleren
  • Adviseren/ sparren met leidinggevende(n)

Presenteren & Informeren:

  • PR en voorlichting
  • Registreren van meldingen
  • Meeschrijven aan het Jaarverslag.

 

 

Kennismaken?
Laten we bellen!
Maak een afspraak